چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩
ثبت اختراع در ایران
 

راهنمای مخترعین -اختراعات ایران


آیا هر ایده نو قابل پتنت شدن می باشد؟


براي اينكه يك اثر به عنوان پتنت مطرح شده و به ثبت برسد بايد شرايط ويژه اي داشته باشد که در زير به از آنها به اختصار اشاره مي شود:
١. بايد در سطح جهاني، نو و جديد باشد.

٢. بايد دارای نوآوري باشد یعنی در مقايسه با  آثار قبلي دارای خلاقبت باشد، بدين معني که ابتکار به کار رفته در  اختراع   از نظر شخصی که صاحب دانش در حد متوسط در زمینه مربوطه هست بدیهی محسوب نشود.
٣. بايد  کاربرد صنعتي و قابليت ساخته شدن و استفاده در صنعت را داشته باشد، شكل عملي از يك دستگاه يا زير مجموعه اي از يك فرايند صنعتي را ارائه دهد. در صورتيكه کاربرد صنعتي نداشته باشد فاقد قابلیت ثبت اختراع به حساب می آید.

 شرايطي که  جزو ثبت پتنت محسوب نشده و در حيطه قابليت هاي آن قرار نمي گيرد به شرح ذيل ميباشد و  جزو  ماده 4  قانون ثبت اختراعات  قلمداد می شود:

الف- کشفیات ، نظریه های علمی ، روشهای ریاضی و آثار هنری.
ب-  طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی.
ج-  روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان.
د-  منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آنها.
ه - آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان ازطریق انتشار کتبی یا شفاهی یا ازطریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا درموارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ثبت اختراع ، افشاء شده باشد.
و-  اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.


شرط جدید بودن یک اختراع یا خلق آن برای اولین بار را، بدون در نظر گرفتن محدودیت جغرافیایی به خاطر بسپارید.
لازم است مخترعین گرامی بدانند که شرط  بند ه از قانون فوق - مبنی بر نو بودن موضوع  است و مشمولیت جهانی دارد یعنی در خواست ثبت اختراع  محصول یا فرایندی که د رکشورهای دیگر بوده ولی برای اولین بار درایران به تولید یا دسترسی رسیده، برداشت صحیحی نمی باشد و نمی تواند هیچگونه حق مالکیتی به چنین  ادعایی اعطا نماید  و نقص حقوق مالکیت فکری محسوب می شود.ثبت اختراع در ایران تابع قوانین بین المللی بوده لذا  قبل از اقدام برای ثبت  موارد فوق را ملاحظه نمایند و در صورت داشتن شرایط شروع به اقدام  ثبت نمایند .ثبت اختراع در ایران:


ثبت اختراع درایران توسط اداره مالکیت صنعتی  به صورت غیرحضوری و از طریق لینک : http://iripo.ssaa.ir به صورت الکترونیکی صورت می گیرد. پس از تکمیل اظهارنامه به مراکز مرتبط  برا ی تایید ارسال می شود. در این سایت توضیحات در خصوص تعاریف و مفاهیم اختراعات و روند تکمیل اظهارنامه برای راهنمایی افراد موجود است . در مرحله بعدي  با كليك بر ثبت اظهار نامه و تكميل بخشهاي مختلف آن نسبت به ارائه اظهار نامه اقدام نماييد. متعاقبا بعد از مراحل بررسی پرونده و تکمیل بودن نامه استعلام جهت مراکز مورد نظر صادر و جهت اطلاع مخترعین پيامك ارسال مي شود تا امکان پیگیری ادامه روند را داشته باشند.
دفتر ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشكي تهران يكي از مراكزي است كه جهت تاييد نوآوري اختراعات مربوط به حيطه علوم پزشكي  كه به مالكيت صنعتي ارائه مي شود همكاري مي نمايد و تنها مواردي را كه با نامه رسمي آن مركزارسال شود را مي پذيرد.

تماس با ما
دفتر ثبت اختراعات  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 شماره تماس: 81633682

http://patent.tums.ac.ir
patent@tums.ac.ir